Mедиа планиране

Предлагаме медиапланиране в регионални и национални медии и интернет.

Телевизионна реклама

 

Агенцията  изработва телевизионни рекламни клипове, видео и аудио клипове,  рекламни видео филми до 1 минута подходящи за  реклама в интернет и др. материали подходящи за цялостна рекламна кампания.

Предлагаме медиапланиране в регионални и национални медии и интернет.

Силните страни на телевизионната реклама са  съчетаването на образ, звук, движения, цвят,  относително най-високо покритие на търсената аудитория.

При планиране на тв кампания се прави предварително проучване на програмните схеми на съответните телевизии, за да може посланието да се насочи към максимално таргетирана аудитория.

Радио реклама

Радиото е канал за разпространение на рекламни послания предимно за масово въздействие. Важно условие за качественото въздействие на рекламата чрез радиото е използването на запомняща се музика, кратък текст или специално разработени звукови ефекти. При медиапланирането на радиокампанията трябва да се отчита факта, че ефективността се постига единствено чрез показателя – честота на излъчването.

Реклама във вестници и списания

Ефективността от публикуваните реклами, статии, интервюта, репортажи, информация с рекламна цел, зависи най-вече от правилния избор на вестник и/или списание и от оформянето на рекламното послание. Изборът на печатната  реклама като рекламен канал за въздействие се определя в зависимост от специфичността на продукта и услугата, от това до каква степен е наложено името на фирмата.

ВАМО агенцияза маркетинг и  реклама предлага на потенциалните рекламодатели изключително добри условия /оптимални отстъпки, дизайн на каре, формиране на цялостна печатна визия и др./ за рекламиране в печатните медии.

Реклама в интернет

Рекламодателите проявяват все по-голям интерес към този нов рекламен канал. Участниците в рекламния процес в Интернет са същите както и при класическата реклама.

Особеност на рекламирането в Интернет се явява необходимостта от осъществяването на допълнителни действия по популяризирането на собствения сайт чрез:

  • Регистриране на фирмения сайт в търсещи машини;
  • Регистриране в уеб директории или каталози;
  • Разполагане на безплатни препратки в други търговски сървъри.

Банерите си остават стандартният начин за разполагане на реклама в електронната мрежа. Видео рекламата набира все по голяма популярност при интернет кампаниите.

Имаме опит при разработването на проекти, свързани с изграждането на цялостен корпоративен имидж на фирми и  организации.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vamoeu/public_html/administrator/components/com_azurapagebuilder/elements/azuragallery.php on line 17
Close