Дейности до 2011 година

Референции

Client: Themeforest

Date: 6th November, 2017

Tags: Photography, Design, Branding

Launch project
Дейности

1. Изработване на филм „Пирин - скъпоценният камък“ по заявка на Дирекция „Национален парк Пирин“ за ползване с образователна цел.

2. Изработване на документален туристически филм „Приказка за Банско“, които представя миналото, настоящето и бъдещето на Община Банско като атрактивна туристическа дестинация.

3. Изработване на филм „ Развитие на туризма и използване на минералните води от град Сапарева баня“  възложител Община Сапарева баня. В защитените територии“ -Програма EDEN III на ЕК.

4. Изработване на филм „Развитие на туризма и използване на минералните води в с. Баня.   С този филм Община Разлог се представи в националният конкурс  за отлична туристическа дестинация Еден 2010 година. Озвучен на български и английски език.

5. Туристически филм за Община Разлог , презентиран заедно с филма за Белица – отлична туристическа дестинация ЕДЕН 2009 пред ЕК в Брюксел.

6. Филм за „Парк за реадаптация на танцуващи мечки“.

7. Изработването на филм за природните забележителности, флора и фауна, етнография и туризъм „БЕЛИЦА – отлична туристическа дестинация ЕДЕН 2009“, Община Белица спечели първо място на конкурса -952 Природата ни приветства! „Туризъм в защитените територии“.

8. Заснемане на научно-популярен филм  „Паяци“ , представен успешно на Световната среща на арахнеолозите в АУБ Благоевград.

9. Заснемане на научно-популярен филм - телевизионен вариант  „Тайните на малкия свят“ представящ  биоразнообразието  по долината на р. Струма и в частност на Кресненското дефиле. 

10. Реализиране на дейностите за информационно обслужване на проект „Балканска вело пътека –BVT-13“. Възложител Сдружение на Югозападните общини.

11. Извършени дейности по информираност и публичност по проект „Социално включване“. Възложител е община Кресна. Извършени дейности: изработване на информационни бюлетини и брошури, наръчник в помощ на социалният асистент и домашен помощник, табели с постоянен текст, изработване на рекламен репортаж и  излъчване в регионални телевизии.

12. Извършени дейности по информираност и публичност по проект „Заедно вкъщи“ Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора дейности „Социален асистент и Домашен помощник“ фаза 2 . Възложител е община Кресна. Извършени дейности: изработване на информационни бюлетини и брошури, наръчник в помощ на социалният асистент и домашен помощник, табели с постоянен текст, изработване на рекламен репортаж и  излъчване в регионални телевизии.

13. Извършени дейности по информираност и публичност по проект „Грижата за децата-бъдеще за община Кресна.“ Възложител община Кресна. Извършени дейности: Организиране на 2 пресконференции, изработване на плакати, пет  информационни табели, два билборда, осем публикации в национални и регионални медии, репортаж в интернет медии.

14. Извършване на дейности по информираност и публичност по проект „Техническа помощ за инвестиционен проект „Изграждане на втора клетка на Регионално дело за твърди битови отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна, изпълняван от община Сандански по Оперативна програма „ Околна среда“ 2007-2013. В рамките на проекта фирмата изработи: мултимедиен информационен филм, тиражиране на дискове с готовия филм, изработване на печатни материали, организиране на платени публикации в национални, регионални и местни вестници, излъчване на репортажи, клипове и прес съобщения в радиа и телевизии, организиране на заключителна пресконференция по проекта.