Министър Десислава Танева: Имаме достатъчно храна, нашите производители са готови да посрещнат всички заявки от хранителните търговци